Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Kerst

Kerstmannen op Pad (met arrenslee)

Yoho, yoho... de ene Kerstman zoeft voorbij in de arrenslee en de andere “ho,ho,ho..." tracht 'm bij te benen; en dat is niet altijd eenvoudig. Maar daar maken zij zich niet 'dik' om. Zij gaan geheel op in hun swingende rock-Kerstmuziek en dat is een ware lust voor het oog. En ondertussen blijven ze op zoek naar rendier-gegadigden, die hen op hun pad willen vergezellen...yoho, yoho!!! Een animatie act van Doublee voor winkelcentra, festivals, markten, optochten en parades.

Santa Clauses on Path (with sleigh)

Yoho, yoho ... the one Santa is passing by in the sleigh and the other "ho, ho, ho ..." tries to keep up with him, and that is not always easy. But be reassured: they do not make themselves 'fat'. They all immerse themselves in their swinging rock-Christmas-music and that is a real treat for the eye. In the meantime they keep on looking for reindeer-candidates who want to accompany them on their path ... yoho, yoho!!! An animation act of Doublee for shopping centers, festivals, markets, parades and parades.

Kerstman en Kerstmaatje

Hé, zijn er meerdere Kerstmannen? Jazeker en het is een mooi plaatje, zo'n enorme grote Kerstman met zijn Kerstmaatje, als marionet, aan touwtjes. De grote Kerstman heeft zijn maatjespop voor de gezelligheid en als hulpje meegenomen. Samen lopen zij parmantig tussen het publiek. De grote Kerstman laat zijn maatje kerstpresentjes uitdelen waardoor iedereen in een ware kerststemming komt. Een animatie act voor winkelcentra, festivals, (kerst)markten en parades.

Santa and Christmas-buddy

Hey, are there more Santa Claus? Sure, and it is a beautiful picture, such a huge Santa Claus with his Christmas buddy, as a puppet on strings. The big Santa has brought his buddy doll for fun and as a helper. Together they walk perky between the audience. The big Santa lets his buddy hand out Christmas presents so everyone gets a
true Christmas mood. An animation act by Doublee for shopping centers, festivals, (Christmas) markets and parades.

Algemene informatie over Kerstman en Kerstmaatje 
Speelduur: in blokken van 30 minuten 
Speelplek:  tussen het publiek min. 3,5m. hoog
Elektra:      nvt 
Geluid:       nvt

Algemene informatie over de Kerstmannen op pad
Speelduur: in blokken van 30 minuten 
Speelplek:  tussen het publiek 
Elektra:      nvt 
Geluid:       eigen geluidsinstallatie op accu